top of page

Naše služby

 Rodinné právo

Rozvody, péče o dítě, výživné

K rozvodům či rozkolu nesezdaného páru a následnému "boji" o dítě a o výši výživného přistupuji vždy nanejvýše citlivě a s odpovědností ke klientovi i k dítěti. Snažím se klienty motivovat k dohodě, protože ta je pro všechny strany dlouhodobě tím lepším řešením. Často se za spolupráce s podobně smýšlejícím advokátem protistrany podaří dohodnou i v případech kdy šance na začátku nebyly velké. Dnes je snaha o dohodu i priritou soudního systému, řada soudců zahajuje případ tak, že strany pošle k mediátorovi. I Orgán sociálně právní ochrany dítěte, známý jako OSPOD, vede strany k dohodě.

Pracuji s rodinnými plány, které umožní rodičům lépe se orientovat v tom, co a do jaké míry je třeba při rozchodu upravit záležitosti společných dětí, odhalí případné problémy a umožní se s nimi vypořádat předem a zohlednit potřeby všech stran - tedy jak dětí, tak rodičů. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro péči výlučnou, společnou nebo střídavou, rodinný plán umožní větší kontrolu na jednotlivými záležitostmi dětí, řada rodičů je potom více motivována dodržet dohody učiněné ve vlastní režii, než rozhodnutí učiněná soudem.

V některých případech bohužel dohoda není možná. Strany jsou příliš ovlivněné emocemi nebo jsou jejich zájmy objektivně natolik neslučitelné, že nelze nalézt styčný bod. V takových případech prosazuji zájmy klienta při jednání  i u soudu s využitím všech možností, které náš právní řád nabízí.

Majetkové vypořádání manželů - SJM

Budu Vaším partnerem při vyjednávání vypořádání SJM, sepíši dohodnuté vypořádání nebo podám žalobu na vypořádání SJM v případě, kdy nebude dohoda možná. Nezapomeňte, že je potřeba žalobu podat do tří let od rozvodu! Po tomto datu patří každému polovina věcí, které spadaly do SJM, což je řešení často nežádoucí a nespravedlivé pro obě strany.

Napiště si nezávazně o cenovou nabídku

Pokud zvažujete, že využijete mých služeb, kontaktujte mě s dotazem na služby a jejich cenu. Teprve poté, co budu znát Váš případ, mohu kvalifikovaně odpovědět.

bottom of page