top of page

Ceník

Naše ceny jsou smluvní a lze je sjednat níže uvedenými způsoby. Nejvýhodnější nacenění domlouvám s klienty vždy v závislosti na povaze případu. Nejčastěji je klienty využívána odměna hodinová či úkolová.

Vždy přihlédnu k sociální situaci klienta, k jeho momentálním možnostem a ke složitosti případu.

Úvodní konzultace je zdarma. Neslouží k právnímu poradenství, ale k seznámení se s případem a předání informací..

1.

Hodinová odměna

(mediace i právní služby)

2.000,- Kč až 3.000,- Kč podle náročnosti případu

V případě mediace je zpravidla odměna mediátora hrazena stranami rovným dílem.

2.

Paušální odměna

zpravidla měšíční sazba hrazená pravidelnými klienty za poskytované právní služby

3.

Úkolová odměna

předem dohodnutá fixní částka za vyhotovení konkrétní smlouvy, zastoupení v konkrétním případě

4.

Odměna z profitu

Procenta ze zisku - vysouzeného či získaného na smírčím jednání

5.

dle Advokátního tarifu

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit také podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif), v platném znění.

bottom of page