top of page

Naše služby

Náhrada škody na zdraví - dopravní nehody, medicínské spory 

Náhrada škody - dopravní nehody

Život nám mnohdy přináší nečekané výzvy a situace. Jednou z takových situací může být účast v dopravní nehodě jakožto řidič, spolucestující, cyklista, ale i chodec.

 

Následkem dopravní nehody může vzniknout, mimo škody na majetku, i škoda na zdraví. Pojišťovny nejsou vždy ochotny plnit všechny nároky ve výši, ve které by dle zákona plnit měly.

 

V těchto nepříjemných chvílích Vám budu spolehlivým partnerem a pomohu Vám s uplatněním Vašich nároků. Jedná se např. o nárok na náhradu vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění, nákladů na léky, fyzioterapii, péče o osobu v domácnosti, cestovné, ale i náhradu na ztrátu na výdělku.

 

Postarám se, abyste ve své nelehké situaci získali co nejvyšší finanční ohodnocení z povinného ručení viníka.

 

Medicínské spory, práva pacienta

Lékaři mají povinnost poskytovat služby lege artis - tedy péči na náležití odborné úrovni s souladu s poznatky současné medicíny. To je upraveno nejen v občanském zákoníku, ale i v zákoně o zdravotních službách nebo v Úmluvě o lidských právech a medicíně. 

 

O postupech, které lékaři v souvislosti s léčbou Vaší nebo Vašich blízkých zvolí, Vás musí náležitě informovat - říká se tomu informovaný souhlas. V případě pochybení s následky na zdraví máte Vy a někdy i Vaši blízcí  nárok na náhradu újmy. 

Napiště si nezávazně o cenovou nabídku

Pokud zvažujete, že využijete mých služeb, kontaktujte mě s dotazem na služby a jejich cenu. Teprve poté, co budu znát Váš případ, mohu kvalifikovaně odpovědět.

bottom of page