Ceník

Naše ceny jsou smluvní a lze je sjednat níže uvedenými způsoby. Nejvýhodnější nacenění domlouvám s klienty vždy v závislosti na povaze případu. Nejčastěji je klienty využívána odměna hodinová či úkolová.

Vždy přihlédnu k sociální situaci klienta, k jeho momentálním možnostem a ke složitosti případu.

Úvodní hodinová konzultace je zdarma. Neslouží k právnímu poradenství, ale k seznámení se s případem a předání informací.

1.

Hodinová odměna

1.500,- Kč až 3.000,- Kč podle náročnosti případu

2.

Paušální odměna

zpravidla měšíční sazba hrazená pravidelnými klienty za poskytované právní služby

3.

Úkolová odměna

předem dohodnutá fixní částka za vyhotovení konkrétní smlouvy, zastoupení v konkrétním případě

4.

Odměna z profitu

Procenta ze zisku - vysouzeného či získaného na smírčím jednání

5.

dle Advokátního tarifu

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit také podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif), v platném znění.