Rodinný advokát se sídlem v Brně a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti rozvodů, výživného, práva nemovitostí a obchodních společností i pracovního práva, právo fotografie a videomakingu.

 

Pověřenec v oblasti GDPR.

To nejdůležitější o mně

Jako samostatný advokát působím na trhu od roku 2014. Od roku 2010 jsem jako advokátní koncipient působila v kanceláři s obchodněprávním zaměřením a zahraniční klientelou.

 

Právní služby poskytuji v češtině, angličtině a němčině

Zaměřuji se na právo rodinné (rozvody, výživné, úprava styku), právo nemovitostí, právo pracovní a právo obchodních společností.

Budu Vaším partnerem při obchodním jednání nebo Vás zastoupím u soudu. Pomohu Vám vyřešit Vaši kauzu co nejrychleji a s plným porozuměním věci.

Jsem finančně dostupná i pro malé společnosti a soukromníky.

Nabízím též služby firemního právníka pro malé a střední podnikatele.

Nabízím služby pověřence ochrany osobních údajů (GDPR).

Má specializace

01.

Rodinné právo

Rozvody, majetkové vypořádání manželů a spory o svěření dítětě do péče a o výživné jsou v součastnosti mou nejposkytovanější službou. Jsem toho názoru, že rodinné právo vyžaduje citlivý přístup, který snoubí právo s psychologií. Snažím se vést klienty k dohodě, ale nikoli na úkor jejich zásadních zájmů.

02.

Právo nemovitostí

Právu nemovitostí se věnuji ze všech oblastí nejdéle. Mám zkušenosti s developerskými projekty, spolupracuji s realitní kanceláří i s profesionálními obchodníky s nemovitostmi. Ráda pro Vás připravím kupní či nájemní smlouvu, pomohu vyřešit rozdělení budovy na bytové jednotky či pomohu s darováním v rodině a mnoho dalšího.

03.

Právo obchodních společností

Založení obchodní společnosti, neiskové organizace, družstva, či změna sídla, statutárních orgánů, to vše je běžnou náplní mé práce. Ráda Vám pomohu také s fúzí, domácí či přeshraniční a dalšími méně obvyklými transformacemi.

04.

GDPR

Poskytuji konzultace v oblasti GDPR a také nabízím své služby zmocněnce pro ochranu osobních údajů pro malé s střední společnosti.

Novinky a zajímavosti

ze světa práva