FAQ Sekce

You are here: Home » FAQ Sekce

FAQs


Společnosti založené před několika lety znamenají řadu rizik. Neznáte daňovou ani obchodní historii společnosti a (přestože Vám obchodníci mohou tvrdit opak) nový majitel se s případnými dluhy musí vypořádat. Bývalý jednatel společnosti mohl jjeím jménem podepsat směnku, o čemž se dozvíte až když bude pozdě. Společenská smlouva společnosti nebyla vytvořená s ohledem na Vaše potřeby a Vaše podnikatelské záměry.

Mezi námi často poskytované služby patří také změna sídla společnosti, její obchodní firmy, výměna jednatelů a podobně.

Show Comments